Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője I-II. képzés

KKV I. ÉS KKV II. 2017 ŐSZÉN IS!

2017. szeptember elejétől ismét lehetőség nyílik arra, hogy INGYENES nyelvi, informatikai és vállalatvezetési képzésen vegyenek részt az érdeklődők.
Általános tudnivalók az 1 éves esti képzésről:
Óraszámok: 60% (310 óra) idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek (200 óra), 10% vállalatirányítási ismeretek (45 óra).
Az 1 éves esti munkarendes képzés neve és nyelvi szintje:
1) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
2) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.

Jelentkezési feltételek:
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
(1 éves, esti felnőttoktatás)
bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 3-as szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
(1 éves, esti felnőttoktatás)
bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen 5-ös szintű szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.

Bármely felsőoktatásban szerzett végzettség elfogadható a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője képzések szakmai előképzettségeként.

Az oktatás heti rendszerességét tekintve, heti 3 napot vesz igénybe, délutáni kezdéssel (heti 2×5 óra idegennyelv, 5 óra informatika és vállalkozás egymás után, tömbösítve).

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) –re jelentkezők szintfelmérő teszten vesznek részt.

Mentesítések:
A tanév elején lehetőség van korábbi tanulmányok beszámítására. Az erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani az iskola titkárságán, az intézményvezetőnek címezve. A kérelmet elfogadásáról az intézményvezető dönt, amely döntéséről határozatban értesíti a tanulót.

Amennyiben a tanuló a komplex szakmai vizsgára jelentkezik, a komplex szakmai vizsga részeinek teljesítése alól nem adható a Szakmai és vizsgakövetelmény alapján mentesítés, így a szakmai vizsga valamennyi vizsgatevékenységéből teljesítenie kell.

A szakmai vizsga ingyenes.

Hiányzások:

  • A hiányzásokról és azok okáról értesíteni kell az osztályfőnököt.
  • Az iskola félévenként összesíti a mulasztásokat.
  • A tanórai foglalkozásokról történő, több mint ötven százalékos távolmaradás esetén, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgát kell tenni. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható.
  • Felhívjuk minden tanuló figyelmét, hogy húsz igazolatlan tanóraóránál több távolmaradás esetén megszűnik a tanulói jogviszony.

Egyéb lehetőségek:

A képzés keretében lehetőség van felkészülni az alábbi vizsgákra, de azok letétele a képzéstől független, vizsgadíjhoz kötött.

  • különböző szintű nyelvvizsgák a közreműködő Nyelviskola segítségével

Jelentkezés feltételei:
Jelentkezési határidő: 2017.08.21. – 2017.09.04.
Jelentkezés a Salgótarjáni Szakképzési Centrumban és tagintézményeiben.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

E-mail: centrum@sszc.hu

tel: 32/310-231