ECL Fontos tudnivalók

A befizetésről

Az ECL nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Az érvényes vizsgadíjakról itt tájékozódhatsz. A vizsgára jelentkezés kizárólag  online lehetséges. A vizsgadíj befizetési határideje és a befizetés igazolásának teljesítése megegyezik a jelentkezés határidejével.

Az online jelentkezés során a megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mailt kap saját Vizsgázói fiókjának létrejöttéről. A vizsgadíjat át kell utalni a megadott számlaszámra. Az átutalás igazolását a Vizsgázói fiók -> Pénzügyek menüpontba szükséges feltölteni. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat feltöltésével válik érvényessé. Amennyiben a befizetési bizonylat a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, a vizsgahely törli a jelentkezést.

Számla igénylése a befizetésről

A Club Britannica Nyelviskola minden befizetésről automatikusan számlát állít ki a vizsgázó részére.

Az ECL vizsgaközpont felé befizetett vizsgadíjra vonatkozólag a pécsi ECL központ állít ki számlát.

A pótjelentkezés lehetőségéről

A jelentkezési határidőt követően a vizsgázóknak (pótdíj megfizetése ellenében) lehetőségük van pótjelentkezésre. A pótjelentkezés határidejét a Vizsgaközpont a honlapján teszi közzé.

További információ a pótjelentkezésről

Esélyegyenlőségről

Fogyatékkal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig kérjük juttasd el az orvosszakértői vélemény másolatát a Club Britannica Nyelviskolába. Kérjük, csatold hozzá a következő kérvényt, amelyben leírod, hogy milyen segítségre lenne szükséged a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthatsz a következő vizsgaidőszakra. Itt tájékozódhatsz arról, hogy milyen könnyítésben részesülhetnek a jelöltek.

Halasztásról

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható.

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgáját halaszthatja el a következő vizsgaidőszakra. Külön az írásbeli, illetve a szóbeli részvizsga, továbbá egyes készségek vizsgájának halasztására nem jogosult.

A halasztási kérelem a Vizsgázói fiókban található elektronikus űrlap kitöltésével adható be, benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A halasztás díja: 6000 Ft, amit a Vizsgázói fiókból indítva, bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki az OTP SimplePay rendszerét használva.

A kérelem feldolgozása a halasztási díj befizetése után történik.

Megtekintésről

A vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén a vizsgázó és annak törvényes képviselője – minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatmegadással és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint a beszédkészség teljesítményének értékelését, ill. az Infotv. 15. § alapján a beszédkészség vizsgájának hangfelvételét előre egyeztetett időpontban megtekintheti, ill. meghallgathatja.

A kérelmet a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül a vizsgafiókban található online időpontfoglalási rendszeren keresztül kell benyújtani. Ugyanezen időtartamon belül sort kell keríteni a megtekintésre, ill. meghallgatásra.

A megtekintés kizárólag előre egyeztetett időpontban, Pécsett, a Vizsgaközpontban, szakmai konzultációval egybekötve történik. A konzultáció díja 5.000 Ft. A díjat bankkártyával lehet kiegyenlíteni az OTP SimplePay rendszerének használatával.

Helyszín: PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

A megtekintéshez rendelkezésre álló idő 45 perc. A megtekintés során a vizsgázó saját megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet. A meghallgatás során a vizsgázó szóbeli megnyilatkozásairól jegyzetet készíthet. A vizsgázó elektronikus módon (fénymásoló, telefon stb. segítségével) sem az írásbeli feladatról, sem a beszédkészség hangfelvételről nem készíthet másolatot.

Felülvizsgálatról

A vizsgaeredmények felülvizsgálatát a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3), (3a) és (3b) pontja szabályozza. A vizsgázók az eredmények közlésétől számított 15 napon belül élhetnek felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati kérelem benyújtható a dolgozat megtekintésétől függetlenül is.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be:

  1. felülvizsgálati kérelemmel élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
  2. kérheti az írásban teljesített vizsgadolgozatainak és szóbeli teljesítményének harmadik értékelő által történő újraértékelését. Az újraértékelés díjköteles. Az újraértékelés díja készségenként 4.500.- Ft. A díjbefizetés hiányában az újraértékelést a Vizsgaközpont nem végzi el.

A felülvizsgálati és/vagy újraértékelési kérelmet a vizsgázó az online vizsgafiókjában található elektronikus űrlap kitöltésével adhat le. A díjat bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki az OTP SimplePay rendszerét használva.

A kérelmek benyújtására a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül van lehetőség. A felülvizsgálati és újraértékelési kérelem előterjesztési időpontjának a díj jóváírásának napját tekintjük.

A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati és újraértékelési kérelmekkel kapcsolatos részletes szakmai indokolást is tartalmazó döntését 15 napon belül hozza meg, és erről a vizsgázót a vizsgafiókjában elektronikus határozat formájában, valamint email-ben értesíti. Felülvizsgálati és újraértékelési kérelmek esetén a Vizsgaközpont a vizsgaeredményt módosíthatja. Az újraértékelési kérelem elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a Vizsgaközpont visszafizeti a vizsgázónak az adott készségre vonatkozó újraértékelési díjat, valamint gondoskodik a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításáról.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.

Felülvizsgálati és újraértékelési kérelmek benyújtása

A vizsgaeredmények felülvizsgálatát a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3), (3a) és (3b) pontja szabályozza. A vizsgázók az eredmények közlésétől számított 15 napon belül élhetnek felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati kérelem benyújtható a dolgozat megtekintésétől függetlenül is.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be:

  1. felülvizsgálati kérelemmel élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
  2. kérheti az írásban teljesített vizsgadolgozatainak és szóbeli teljesítményének harmadik értékelő által történő újraértékelését. Az újraértékelés díjköteles. Az újraértékelés díja készségenként 4.500.- Ft. A díjbefizetés hiányában az újraértékelést a Vizsgaközpont nem végzi el.

A felülvizsgálati és/vagy újraértékelési kérelmet a vizsgázó az online vizsgafiókjában található elektronikus űrlap kitöltésével adhat le. A díjat bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki az OTP SimplePay rendszerét használva.

A kérelmek benyújtására a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül van lehetőség. A felülvizsgálati és újraértékelési kérelem előterjesztési időpontjának a díj jóváírásának napját tekintjük.

A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati és újraértékelési kérelmekkel kapcsolatos részletes szakmai indokolást is tartalmazó döntését 15 napon belül hozza meg, és erről a vizsgázót a vizsgafiókjában elektronikus határozat formájában, valamint email-ben értesíti. Felülvizsgálati és újraértékelési kérelmek esetén a Vizsgaközpont a vizsgaeredményt módosíthatja. Az újraértékelési kérelem elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a Vizsgaközpont visszafizeti a vizsgázónak az adott készségre vonatkozó újraértékelési díjat, valamint gondoskodik a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításáról.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.

Elveszett bizonyítványok pótlásáról
Megsemmisült vagy elveszett államilag elismert bizonyítvány helyett a vizsgázó kezdeményezésére az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK) hatósági igazolást állít ki. Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

Megsemmisült vagy elveszett ECL nemzetközi vizsgabizonyítvány esetén a Vizsgaközpont új nemzetközi bizonyítványt állít ki. Az új nemzetközi bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet a Vizsgaközpontba kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az eljárási díj átutalásáról szóló igazolást.

További inforemáció az elveszett bizonyítványok pótlásáról

Hibás bizonyítvány cseréje vagy javítása

Hibás államilag elismert bizonyítvány cseréje és hatósági igazolás iránti kérelmet közvetlenül az OH NYAK-nak kell benyújtani.

Amennyiben az államilag elismert bizonyítvány hibás adatot tartalmaz, a vizsgázó kérésére az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK) a hiba jellegétől függően új bizonyítványt vagy hatósági igazolást állít ki.

Nyelvvizsga bizonyítványt az alábbi esetekben nyomtat újra:

– névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül (kivéve a további keresztnevek hiánya),
– nemváltásból fakadó névváltoztatás esetén.

Hatósági igazolást az alábbi esetekben lehet kérelmezni:

– további keresztnév hiánya,
– hibás születési hely,
– hibás születési idő,
– névelírás esetén, a bizonyítvány kiállításától számított egy éven túl.

Az alábbi esetekben sem hatósági igazolás, sem új bizonyítvány nem kerül kiállításra:

– házassági, felvett név
– születési név változása.

A hatósági igazolás iránti kérelmet közvetlenül az OH NYAK-nak kell benyújtani.

Amennyiben a hiba jellege új bizonyítvány kiállítását teszi lehetővé (névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül, nemváltás miatti névváltoztatás esetén), az új államilag elismert bizonyítvány kiállítási kérelmét az ECL Vizsgaközpontba kell benyújtani. A bizonyítvány kiállításának költségeit a tévesztő fél (vizsgázó vagy vizsgahely) fizeti.

Hibás adatot tartalmazó ECL nemzetközi vizsgabizonyítvány esetén a Vizsgaközpont új nemzetközi bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány kiállításának költségeit a tévesztő fél (vizsgázó vagy vizsgahely) fizeti.

További információ a hibás bizonyítványok cseréjéről