ECL Fontos tudnivalók

A befizetésről (lehetséges módok, vizsgadíj)

A Club Britannica Nyelviskolában a recepción igényelhető sárga csekken, vagy banki átutalással tudod befizetni a vizsgát. Rózsaszín csekken történő befizetést nem áll módunkban elfogadni. Az érvényes vizsgadíjakról itt tájékozódhatsz. Az on-line regisztrációt követően a befizetéshez szükséges pontos adatokat a Vizsgázói oldalon lehet megtalálni. A vizsgadíj befizetési határideje és a befizetés igazolásának teljesítése megegyezik a jelentkezés határidejével. Ha valaki kedvezményes vizsgadíjat fizet, akkor a kedvezményre való jogosultságot is igazolnia kell függetlenül a jelentkezés módjától.

A befizetési igazolást a Club Britannica Nyelviskolába kell elküldened a jelentkezési határidőig, csak ezzel együtt válik a regisztráció érvényessé:

 • Sárga csekkes befizetés esetén szükségünk van az eredeti befizetési szelvényre.
 • Átutalásos befizetés esetén a befizetési igazolás elegendő elektronikus formában is. Nem szükséges hivatalos, pecséttel ellátott igazolás a banktól, hanem pl. internet bankos átutaláskor elég akár egy Print Screen-nel elmentett képernyő a sikeres tranzakcióról, azonban fontos, hogy látszanak rajta a szükséges adatok: az összeg, a kedvezményezett bankszámlaszáma, a megfelelően kitöltött közleményrovat
Számla igénylése a befizetésről

A Club Britannica Nyelviskola minden befizetésről automatikusan számlát állít ki a vizsgázó részére.

Az ECL vizsgaközpont felé befizetett vizsgadíjra vonatkozó számlaigénylés menete:

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

Fontos, hogy a jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást az ECL központnak nem áll módjában!

A pótjelentkezés lehetőségéről

Ha valaki nem tudja betartani a jelentkezési határidőt, a nyelvvizsgára később is van lehetősége bejelentkezni különeljárási díj (3.000.-Ft) ellenében. A pótjelentkezési igényt a nyelviskolában kell jelezned, és pótjelentkezésre kizárólag papíralapú jelentkezési lapon van lehetőség általában az írásban mért vizsgarészek napját megelőző 2. hét közepéig.

Esélyegyenlőségről

Fogyatékkal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig kérjük juttasd el az orvosszakértői vélemény másolatát a Club Britannica Nyelviskolába. Kérjük, csatold hozzá a következő kérvényt, amelyben leírod, hogy milyen segítségre lenne szükséged a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthatsz a következő vizsgaidőszakra. Itt tájékozódhatsz arról, hogy milyen könnyítésben részesülhetnek a jelöltek.

Halasztásról

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni. Ekkor a vizsgádat automatikusan a következő vizsgaidőpontra regisztráljuk.

Csak az a vizsgatípus halasztható, melyre eredetileg jelentkeztél. Ha annak bármely részén már megjelentél, a halasztási kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

A halasztás menete:

a halasztást az erre rendszeresített nyomtatványon, és 2500 Ft halasztási díj befizetése ellenében lehet kérni;

kérelem és csekk beszerezhető az ECL vizsgahelyen, tehát a nyelviskola recepcióján, illetve a formanyomtatvány itt letölthető és átutalással is fizethető a halasztás díja;

az átutaláshoz szükséges adatok a következők:

Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 ECL halasztási díj

az eredeti kérelmet és a befizetést igazoló dokumentumot a vizsgát követő tíz napon belül kell eljuttatni a vizsgahelyre!

Megtekintésről

A vizsgaeredményeket a Vizsgázói oldalán ellenőrizheted, a vizsga letétele után 30 nappal. Amennyiben meg szeretnéd tekinteni a feladatlapjaid, megtekintési kérelmedet az itt letölthető űrlapon kérünk eljuttatni a pécsi ECL központba az alábbi elérhetőségek egyikén. Beküldési határidő a vizsgaeredmények internetes közlése utáni tizenötödik nap.

postacím: PTE Idegen Nyelvi Titkárság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
e-mail cím: ecl@inyt.pte.hu
fax: 72/501-629

Ha e-mailben küldöd, kérjük az eredeti kérelmet is postára adni. A vizsga-dolgozatok megtekintésére kizárólag Pécsen, személyes konzultáció keretében kerülhet sor, előzetesen egyeztetett időpontban. Minden esetben csak az aktuális vizsgaidőszak dolgozatai tekinthetők meg, a korábbiak már nem. Kiskorú vizsgázó esetében a szülő (törvényes képviselő) is részt vehet a megtekintésen.

Felülvizsgálatról

Felülvizsgálati kérelmedet az itt letölthető nyomtatványon kérünk legkésőbb az internetes eredményközlést követő tizenötödik napon eljuttatni az ECL központba postán/faxon és e-mailben az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: PTE Idegen Nyelvi Titkárság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
e-mail cím: ecl@inyt.pte.hu
fax: 72/501-629

Beküldési határidő a vizsgaeredmények internetes közlése utáni tizenötödik nap. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül postán értesítjük a kérelmezőt a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről.

Elveszett bizonyítványok pótlásáról
A vizsgázó abban az esetben jogosult bizonyítvány másodlatot kérni, ha nyelvvizsga bizonyítványát/bizonyítványait elveszítette, vagy azok megsemmisültek, és ennek körülményeit a nyomtatványon közli.

Az ECL Nyelvvizsga rendszer minden sikeres vizsgázójának kiállít nemzetközi bizonyítványt, emellé az akkreditált nyelvekből (angol, német, magyar, mint idegen nyelv) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ kiállítja az államilag elismert bizonyítványt is.

Az elveszett államilag elismert bizonyítvány közvetlenül az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál kell kérvényezni, elérhetőségeiket ld. www.nyak.hu, az elveszett bizonyítvány pótlásának részleteit ld. http://www.nyak.hu/doc/elveszett.asp.

Amennyiben a vizsgázó szeretné pótoltatni elveszett nemzetközi bizonyítványát bármely ECL vizsganyelvből, az ECL Országos Központhoz kell fordulnia:

postacím: PTE Idegen Nyelvi Titkárság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
e-mail cím: ecl@inyt.pte.hu
tel: 72/501-500/22176

Az újranyomás, ill. a másodlat kiállításának esetleges költségeit a tévesztő fél fizeti. Az eljárás díja:

 • csak a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 2.000.-Ft
 • csak az államilag elismert bizonyítvány újragyártása esetén 3.000.-Ft
 • az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 5.000.-Ft

A bizonyítvány másodlat kérésének részletei ill. menete az ECL Országos Központnál:

 • az elveszett bizonyítvány pótlását, azaz a bizonyítvány másodlatot az erre rendszeresített nyomtatványon lehet kérni
 • kérelem és csekk beszerezhető az ECL vizsgahelyeken, illetve a formanyomtatvány itt letölthető valamint a különeljárási díj átutalással is fizethető
 • az átutaláshoz szükséges adatok a következők:
  Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
  Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
  Közlemény: 150057 ECL bizonyítvány másodlat
 • az eredeti kérelmet és a befizetést igazoló dokumentumot az ECL Országos Központba kell juttatni