Angol és Német Ingyenes Képzés

Államilag elismert középfokú ECL nyelvvizsgára felkészítő képzés – Támogatott képzés – Kérdezz-Felelek

1. Milyen nyelvi képzésekben lehet részt venni?

Angol és német nyelvi képzést szervezünk, német nyelv tekintetében kezdőtől-középfokú nyelvvizsgáig, angol nyelv tekintetében kezdőtől középfokig, illetve haladótól-középfokig.

2. Milyen hosszúak a képzések?

3 képzési formát és intenzitást kínálunk:

 1. Angol nyelv kezdő szintről a B2-es középfokú nyelvvizsgáig 700 órában, 8 hónapon át, napi átlag 4 tantermi órában (havi kb 88 óra)
 2. Angol nyelv haladó szintről a B2-es középfokú nyelvvizsgáig 460 órában, 5 hónapon át, napi átlag 4-5 tantermi órában (havi kb 90 óra)
 3. Német nyelv kezdő szintről a B2-es középfokú nyelvvizsgáig 700 órában, 8 hónapon át, napi átlag 4 tantermi órában (havi kb 88 óra)

3. Hol indulnak ezek a tanfolyamok?

Elsősorban Salgótarjánban és Balassagyarmaton szervezzük a képzéseket, de amennyiben igény mutatkozik rá, más Nógrád megyei települések is szóba kerülhetnek. (pl. Szécsény, Pásztó, Rétság stb.)

4. Mikor indulnak a képzések?

A képzések a megfelelő számú jelentkező megléte után indulnak, a Foglalkoztatási Főosztály által meghatározott időben, legkorábban 2024. szeptemberében.

5. Milyen létszám szükséges a tanfolyam indításához?

A képzések minimum 12 fővel indulnak. Maximum létszám 16 fő.

6. Kik jelentkezhetnek a képzésekre?

A képzésekre gyakorlatilag bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét.

7. Ki kaphat támogatást a képzésekre?

A támogatást az a személy kaphatja, aki álláskeresői státuszban van. Ezen belül több célcsoport is részesülhet támogatásban. Pl:

 • 30 év alattiak,
 • 30 év felettiek, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel csak pl. érettségivel,
 • Szakképzettek is jelentkezhetnek, aki legalább 6 hónapja álláskereső,
 • Aki közfoglalkoztatásból 3 hónapon belül lépett ki,

Ezen kívül elképzelhető, hogy más célcsoport is igényelhet támogatást, ennek megítélése a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály hatáskörébe tartozik. (Elérhetőség az utolsó pontban)

8. Milyen összetevői vannak a támogatásnak?

 • Megélhetési költségelem
 • Képzési költségelem
 • Utazási költségelem
 • Gyermekfelügyeleti költségelem

A támogatás havi összegét a fenti költségelemek befolyásolják. A megélhetési költségelem minden esetben figyelembevételre kerül a juttatás összegének meghatározásakor. A képzési- az utazási- és a gyermekfelügyeleti költségelemek az adott költség felmerülése esetén vehető figyelembe a kérelmező egyén esetében. * A támogatás összege egyénenként változó.

9. Milyen összegű támogatásban részesülhetek?

Mivel a meghirdetett képzéseink intenzitása meghaladja a havi átlag 80 órát, így a támogatás minimum összege a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő összegű havi támogatás, ami jelenleg 266.800 Ft, a maximális összege pedig havonta a kötelező legkisebb munkabér 150 %-a, tehát, 400.200 Ft.

10. Jár-e utazási költségtérítés?

Igen, a tömegközlekedésre, igazolás alapján 90%-os korlátlan számú kedvezményes menetjegy igénybe vehető, illetve aki ezt nem akarja igénybe venni, utazási támogatást (pl, gépkocsihasználat) igényelhet, azonban vegye figyelembe, hogy a teljes támogatási összeg nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. (Ld. fentebb)

11. A képzési díjat ki fizeti?

A képzési díj is a támogatás része, azonban ezt közvetlenül a képzésen részt vevő fizeti a nyelviskolának a felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint. A képzési díjat ugyan a hallgató kapja, ám ezt kötelezően a tandíj befizetésére kell felhasználni. Ez a feltétele a támogatott képzéseken történő részvételnek, tehát az egyén csak abban az esetben kap bármilyen támogatást, ha annak ezt a meghatározott részét a saját képzésére fordítja.

12. Mennyi a képzési díj összege és hogyan fizetendő?

A 700 órás, 8 hónapos képzés teljes költsége 640 ezer Ft, a 460 órás 5 hónapos képzésé pedig 400 ezer Ft, ami havi részletekben is fizethető. Tehát 80 ezer Ft/hó mindegyik meghirdetett képzésünk esetében.

13. Kaphatok-e még más pénzbeli támogatást a fentiek mellett?

Igen, gyermekfelügyeleti támogatás a 6 év alatti, saját háztartásban élő, eltartott gyermek(ek) után igényelhető, melynek összege legfeljebb 16.000 Ft/gyermek és max 32.000 Ft. Kérjük vegye figyelembe, hogy a teljes támogatási összeg, a gyermekfelügyeleti támogatással együtt sem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. (Ld. fentebb)

14. Hogyan tudom igényelni a támogatást?

Aki részt szeretne venni a támogatott nyelvi képzéseken, az álláskeresést ösztönző juttatás iránti igényüket az erre szolgáló nyomtatványon nyújthatják be lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályán, vagy elektronikusan. (Természetesen a nyelviskola segít a kérelem kitöltésében és benyújtásában)

15. Mikor kell benyújtanom a kérelmet?

Legkorábban a képzés indulása előtt 60 nappal, legkésőbb a képzés megkezdését követően, a képzési óraszám max. 5 %-ának napjáig.

16. A kérelem mellé kell még valamit csatolnom?

A kérelem mellé csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 • A nyelviskolával megkötött Felnőttképzési szerződést.
 • Felnőttképzési szerződés hiányában (a felnőttképzési szerződés benyújtásáig) a képző intézmény igazolását a kérelmező jelentkezésének befogadásáról.
 • Felnőttképzési szerződés vagy a képző intézmény igazolásának mellékleteként a képzés tanrendjének/ütemtervének másolatát.
 • Megkezdett képzések esetén a képző intézmény igazolását arról, hogy a képzési óraszám 5%-a mely dátumra esik.

17. Több képzésen részt vehetek-e?

Természetesen, viszont több képzésre benyújtott kérelme esetén – az ügyfél nyilatkozata alapján – egy képzésben való részvétele támogatható, tehát a másik képzés(ek) tandíja teljes egészében a hallgatót terheli.

18. Dolgozhatok-e hivatalosan a képzés mellett?

Igen, amennyiben a képzés órarendje és a foglalkoztatás időrendje nem fedi egymást, a képzésen részt vevő munkaviszonyt létesíthet az Egyszerűsített Foglalkoztatás szabályai szerint.

19. Nekem már van angol középfokú nyelvvizsgám, de régen tettem és nem használom a nyelvet. Részt vehetek ettől függetlenül az angol nyelvi képzésen?

A kérelemben megjelölt képzés tekintetében, korábbi már megszerzett, azonos szintű végzettséggel az ügyfél nem rendelkezhet. Viszont önköltséges formában természetesen részt vehet az intenzív képzésen.

20. Nekem már van német középfokú nyelvvizsgám. Részt vehetek ettől függetlenül az angol nyelvi képzésen?

Igen, ha másik nyelvet fog tanulni, akkor kaphat támogatást, részt vehet a képzésen.

21. Milyen típusú nyelvvizsgát lehet megszerezni a képzés végén?

A képzés a nemzetközileg is ismert és államilag is elismert ECL B2-es komplex (írásbeli, szóbeli) nyelvvizsgával zárul és sikeres teljesítés esetén államilag elismert középfokú nyelvvizsgabizonyítványt nyújt.

22. Mi történik, ha nem sikerül a nyelvvizsgám?

Amennyiben elsőre nem sikerül a vizsga egy pótvizsga kötelezettsége van a képzésen részt vevőnek.

23. Mi történik, ha nem megyek el a pótvizsgára?

Amennyiben a szerződéses kötelezettségét megszegve a képzésen részt vevő nem vesz részt a pótvizsgán, a járási hivatal a kifizetett támogatást visszakövetelheti.

24. Mi történik, ha elmegyek a pótvizsgára, de sajnos az sem sikerül?

Amennyiben a szerződéses kötelezettségének eleget téve a vizsgán és a pótvizsgán is részt vett a hallgató, azonban egyik vizsga sem zárult sikeresen, nem kell visszafizetnie a kapott támogatást?

25. Mikor kapom meg a pénzbeli támogatást?

A képzésen résztvevő a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, a járási hivatalnál igényelheti (felnőttképző által az előző hónapra vonatkozóan kiállított „Havi képzési jelenlét igazolása” című dokumentum benyújtásával). Ha ez rendben benyújtásra kerül, akkor a támogatások havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig utólag kerülnek kifizetésre.

26. Mi van akkor, ha elmulasztom benyújtani a havi jelenléti igazolást a Járási Hivatal felé?

Amennyiben a támogatott nem tesz eleget az igazolás benyújtási kötelezettségének, hiánypótlásra kell felszólítani, és a támogatás folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a támogatott a hiánypótlási felszólítást követően, a benne foglalt 30 napos határidőig sem tesz eleget a dokumentum benyújtási kötelezettségének, az adott hónapra eső támogatás folyósítását meg kell tagadni, attól a támogatott elesik.

27. Mi történik akkor, ha a képzés befejezése előtt kapok egy jó állásajánlatot, munkaviszonyba állok és abbahagyom a tanfolyamot?

Ebben az esetben a részére kifizetett álláskeresést ösztönző juttatást vissza kell fizetnie.

28. Mi történik akkor, ha a képzés befejezése előtt kapok egy jó állásajánlatot, munkaviszonyba állok, de a képzést még befejezem?

Ha a támogatott időközben megfelelő munkaviszonyt létesít DE ugyanakkor a képzést még befejezi, mentesül a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól.

29. Mi történik akkor, ha a képzés során olyan egészségügyi problémám lép fel ami miatt nem tudom folytatni a képzést?

Amennyiben az egészségi állapotában bekövetkezett változás (pl. tartós betegség) miatt kényszerül a képzés abbahagyására, és ezt a körülményt szakorvosi igazolással támasztja alá, arra vonatkozóan, hogy egészségi állapota miatt nem tudja a képzést folytatni, a kifizetett álláskeresést ösztönző juttatást nem kell visszafizetnie

30. Mi történik akkor, ha a képzés során olyan családi problémám lép fel, ami miatt nem tudom folytatni a képzést?

Ha családi okokból kényszerül a képzés abbahagyására. (pl. házasságát a bíróság ítélettel felbontja, és a bírósági ítélet értelmében korábbi lakóhelye elhagyására kényszerül, az új lakóhelyéről pedig nem tudja megoldani a bejárást) és ezt a körülményt, hitelt érdemlően igazolja, akkor a kifizetett álláskeresést ösztönző juttatást nem kell visszafizetnie

Amennyiben a fenti információkból nem kapott választ kérdésére kérjük forduljon az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához.