Kifogás bejelentése

Kérjük a lapot letölteni és kitöltve, személyesen vagy postán számunkra benyújtani.

Ügyfél (bejelentő) neve: Azonosító: 
Ügyfél (bejelentő) címe: 
Ügyfél (bejelentő) telefonszáma: 
Ügyfél (bejelentő) e-mail címe: 
A bejelentés időpontja: A bejelentés helye: 
A bejelentés módja: Bejelentő aláírása: 
A reklamáció, észrevétel leírása:        
Az ügyfél (bejelentő) által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke:
A képző intézmény nyilatkozata a résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges:      
Jegyzőkönyv felvétel helye: Jegyzőkönyv felvétel ideje: 
További intézkedés:    
Felelős: Határidő: 
Az intézkedés ellenőrzése:Dátum: 
Intézkedés megtörtént:Igen:  Nem: Igazoló: 
Az intézkedés eredménye:
Ügyfél értesítve: Értesítő személy: 
Ügyfél az intézkedést elfogadja:Igen:  Nem:  
Lezárható:Igen:  Nem: Igazoló: