Online tananyag

Figyelmesen összeállított, egymásra épülő tananyag

Az egyik legfontosabb előfeltétele a sikeres nyelvtanulásnak az úgynevezett Comprehensible Input (CI) (Krashen 1977) magyarul érthető bemenet. Ez nem más, mint a megtanulandó szókincs, nyelvtan, kifejezés olyan módon történő bemutatása és gyakorlása ami a nyelvtanuló fejében a megértést, a Heuréka momentumot kiváltja.

Ezt egy nagyon egyszerű dolog felismerni, mégis sok tanfolyam, legyen az online vagy hagyományos nyelviskolai képzés, ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyja, kvázi ellehetetlenítve a nyelvtanulót a tananyag elsajátítására.

Az értés hiányában könnyen belátható aztán, hogy a nyelv valóban idegen marad. Az online nyelvi kurzusainkat úgy terveztük, hogy minden egyes része megfeleljen a CI elvének, egyszerre csak egy új dologra kell figyelni.

  • a szókincset és a nyelvtant sohasem elkülönülten, a szövegkörnyezettől elszakítva tanuljuk, hanem értelmes kontextusba foglalva
  • vagy nyelvtant, vagy szókincset tanulunk sosem egyszerre a kettőt
  • megfelelő számú ismétlésen (looping) keresztül a tananyagnak/nyelvnek nincs más választása, minthogy berögzüljön a tanuló fejébe
  • az elsajátítandó szókincs, nyelvtan és funkciók élesen behatároltak a diák ezt már a tanfolyam kezdését megelőzően kézhez kapja, már az első perctől kezdve látja és tudja mit fog megtanulni, és mit fog tudni használni a tanfolyam befejezésekor.